Juridische kennisgeving

Auteursrechten

Tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld met individuele copyrightvermeldingen), is de inhoud die eigendom is van Koen Vervloesem en / of Bits & komma's op deze website gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-SA 4.0) licentie. Dat betekent dat je vrij bent om:

het werk te delen

te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat;

het werk te bewerken

te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding

De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

GelijkDelen

Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Geen aanvullende restricties

Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Als je materiaal van deze website wilt gebruiken en je niet zeker weet of je gebruik in overeenstemming is met de licentie, of als je mij wilt betalen om gerelateerd/bijgewerkt/uitgebreid materiaal te schrijven, neem dan contact met mij op.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen

Deze website gebruikt de volgende afbeeldingen op de indexpagina:

Al deze afbeeldingen zijn vierkant uitgesneden en omgezet naar grijswaarden.

Voor andere afbeeldingen op deze website wordt de auteur en licentie onderaan de afbeelding vermeld. Als je denkt dat ik een fout heb gemaakt met auteursrechtelijk beschermd materiaal, neem dan contact met mij op zodat ik dit kan oplossen.

Privacybeleid

Bits & komma's hecht veel waarde aan de privacy van bezoekers van deze website. Als je hier meer over wilt weten, lees dan het privacybeleid. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid geen betrekking heeft op websites waarnaar deze website verwijst.